Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS
Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS
Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS
Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS
Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS
Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS
Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS
Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS
Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACSRostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACSRostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACSRostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACSRostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACSRostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACSRostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACSRostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS9

Rostec công bố kế hoạch nối lại sản xuất máy bay A-50U AWACS

GD&TĐ - Máy bay A-50U AWACS sẽ được tái sản xuất nhằm bù đắp những thiệt hại vừa qua trên chiến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ