Thời sự

Quốc hội thảo luận xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Quốc hội thảo luận xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu

GD&TĐ - Một trong những nội dung chính được Quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường trong sáng nay (24/10) là đề xuất quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu (Khoản 18 Điều 1 – dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức).

Đề xuất không ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới

Đề xuất không ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới

GD&TĐ - Sáng nay (24/10), Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật này.