Đồng cảm

Đồng cảm

GD&TĐ - Hãy tưởng tượng một ngày nào đó mà tất cả mọi người trên trái đất này đều cố gắng đồng cảm với những người xung quanh. Đó sẽ là một thế giới tuyệt vời, chẳng có cướp bóc, chẳng có tai nạn giao thông, chẳng có phần biệt giàu nghèo, chẳng có đói khổ…Và khi ấy, người với người sẽ sống với nhau bằng thứ tình cảm thật sự, thứ tình cảm vô giá đến từ sự đồng cảm.
Xem theo ngày: