Địa phương

TP.HCM dự kiến thưởng 50 triệu cho mỗi HS đoạt giải vàng quốc tế

TP.HCM dự kiến thưởng 50 triệu cho mỗi HS đoạt giải vàng quốc tế

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi.