Địa phương

Nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia học tiếng Anh tăng cường

Nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia học tiếng Anh tăng cường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn các khoản thu, chi dạy thí điểm chương trình tiếng Anh theo Quyết định số 1965/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Dạy tăng cường không thay thế các tiết học chính khóa, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục dạy thí điểm được Sở GD&ĐT cho phép).

Hải Phòng: Nâng cao chất lượng trung tâm ngoại ngữ

Hải Phòng: Nâng cao chất lượng trung tâm ngoại ngữ

GD&TĐ - Năm học 2019 - 2020, ngành học GDTX, chuyên nghiệp và đại học của Hải Phòng đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tiếp tục tập trung mở rộng mạng lưới quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống.

Tin tiêu điểm