Gia đình

Đặt mục tiêu để giành thắng lợi

Đặt mục tiêu để giành thắng lợi

GD&TĐ - Ở lứa tuổi nào cũng có thể đánh mất niềm tin. Có những niềm tin tích cực và niềm tin không tích cực. Khi không còn niềm tin tích cực, bạn chẳng còn động lực để làm bất cứ việc gì.

Tin tiêu điểm