Chuyện lạ

Thi xe lội sình

Thi xe lội sình

GD&TĐ - Xã hội Việt Nam thời xưa có trò chơi dân gian khá phổ biến là đấu vật. Xã hội Bắc Mỹ thời hiện đại cũng có trò chơi dân dã là thi xe lội sình(bùn).