Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'
Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'
Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'
Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'
Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'
Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'
Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'
Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'
Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'9

Trung Quốc liên tiếp hạ thủy khu trục hạm Type 055 'nhanh chóng mặt'

GD&TĐ - Nhà máy đóng tàu Đại Liên của Trung Quốc đã hạ thủy thêm “tàu khu trục lớn” thuộc Type 055, đây là chiếc thứ 10 và bắt đầu đóng thân tàu mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ