Hơn 32 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho người nghèo tại Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Hơn 32 tỷ đồng sẽ xây dựng nhà ở cho hộ dân nghèo và cận nghèo tại Kon Tum nhằm nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững.
Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kon Plông còn khó khăn về nhà ở.
Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kon Plông còn khó khăn về nhà ở.

Ngày 17/3, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, đề án với mục tiêu thực hiện hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện Kon Plông, Ia H’Drai, Tu Mơ Rông. Từ đó đảm bảo người dân có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, tổng số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 3 huyện cần hỗ trợ là 876 hộ. Trong đó xây dựng mới nhà ở 606 hộ, sửa chữa nhà ở là 270 hộ.

Tổng số vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp huyện) thực hiện là 32,6 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng mới nhà ở là trên 26,6 tỷ đồng, và sửa chữa nhà ở hơn 5,9 tỷ đồng. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương là trên 29,6 tỷ đồng và địa phương là hơn 2,9 tỷ đồng.

Dự kiến đến tháng 12/2025 thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Riêng năm 2023 dự kiến thực hiện hỗ trợ khoảng 530 hộ (bao gồm: xây dựng mới nhà ở 359 hộ và sửa chữa nhà ở 171 hộ). Còn năm 2024 dự kiến thực hiện hỗ trợ khoảng 176 hộ và năm 2025 là 170 hộ.

UBND giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án. Còn UBND các huyện: Ia H’Drai, Kon Plông, Tu Mơ Rông cùng các sở, ban ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

Giá vàng bất ngờ tăng ngày đầu tháng

Giá vàng bất ngờ tăng ngày đầu tháng

GD&TĐ - Giá vàng ngày đầu tháng (1/6) bất ngờ tăng ở cả 2 thị trường thế giới và trong nước, với giá vàng JSC hiện đang ở mức 67,05 triệu đồng/lượng.