'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga
'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga
'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga
'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga
'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga
'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga
'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga
'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga
'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga9

'Bạn đồng hành' xe tăng M1 Abrams rơi vào tay Nga

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ukraine đã bỏ rơi xe cứu kéo hỗ trợ tăng M88A2 Hercules do Mỹ sản xuất trong cuộc rút lui khỏi Avdiivka.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ