Phương pháp

Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học

Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học

GD&TĐ - Các phương pháp dạy học truyền thống luôn là những phương pháp quan trọng trong dạy học. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp truyền thống mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng.

Các bước rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Các bước rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

GD&TĐ - Tập đọc là phân môn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chương trình Tiếng Việt ở tiểu học. Dạy tốt phân môn này không những rèn luyện cho học sinh kỹ năng đọc mà còn phát triển cho các em vốn từ ngữ phong phú, tạo điều kiện để các em học tốt các phân môn khác.

Để giờ thảo luận nhóm thành công

Để giờ thảo luận nhóm thành công

GD&TĐ - Trong dạy học hiện nay, thảo luận nhóm được xem là phương pháp học tập dân chủ nhất. Với phương pháp này, học sinh không chỉ được tự do bày tỏ quan điểm của mình mà còn giúp các em rèn thêm kỹ năng giải quyết vấn đề.