Chuyện lạ

Làm toán không được, con gọi… cảnh sát!

Làm toán không được, con gọi… cảnh sát!

Bé Lena Draper, 10 tuổi, sống tại TP Marion, bang Ohio nước Mỹ, đã có một quyết định rất ư là vô tư và quá dễ thương khi gọi đến đồn cảnh sát để nhờ mấy chú giúp bé làm bài tập về nhà.