Chuyện lạ

Giáo sư học xong 145 bằng chỉ trong 30 năm

Giáo sư học xong 145 bằng chỉ trong 30 năm

Với nhiều người, chỉ học để lấy một tấm bằng thôi đã vất vả rồi thế nhưng một giáo sư ở Ấn Độ đã học xong tất cả 145 bằng trong 30 năm và vẫn chưa có ý định dừng lại.