Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 1
Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 2
Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 3
Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 4
Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 5
Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 1Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 2Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 3Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 4Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống ảnh 5

Rùng mình hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời rơi xuống

GD&TĐ - Một khoảnh khắc dễ gây ‘rùng mình’ khi hàng nghìn con sâu trắng từ trên trời trút xuống như mưa, tạo ra một lớp dày phủ lên con đường ở Ấn Độ.