rssheader

22/01/2021

Xây dựng 3 mô hình trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019

Hải Minh - 03/04/2019, 14:55 GMT+07 | Trẻ
Sinh viên CNTT thực hành cài đặt phần mềm. Ảnh: Quý Trung. Sinh viên CNTT thực hành cài đặt phần mềm. Ảnh: Quý Trung.

Theo Kế hoạch, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 2 năm 2019 (SV.STARTUP-2019), dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2019 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 2 năm 2019 (SWIS-2019) bắt đầu từ tháng 3/2019, vòng chung kết sẽ diễn ra tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019.

Để tạo môi trường hỗ trợ SV khởi nghiệp, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 3 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV các cơ sở GD-ĐT, nội dung thí điểm tập trung vào 2 vấn đề:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp. Bảo đảm SV sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp.

Thứ hai, xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp… nhằm tạo môi trường, động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích SV khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ SV khởi nghiệp.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

Thông qua những hoạt động trên nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông giúp HSSV biết đến các hoạt động khởi nghiệp và chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường; đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ SV khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo.

Xây dựng thí điểm các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các khu vực nhằm tạo môi trường trải nghiệm cho HSSV.

Mặt khác, chủ động tìm kiếm các nguồn vốn xã hội hóa nhằm hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; từng bước nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích giảng viên, SV tham gia các hoạt khởi nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm