Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley
Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley
Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley
Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley
Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley
Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley
Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley
Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley
Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 BradleyPháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 BradleyPháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 BradleyPháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 BradleyPháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 BradleyPháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 BradleyPháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 BradleyPháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley9

Pháo 57 mm trên BMP-3 sẽ dễ dàng bắn hạ M2 Bradley

GD&TĐ - Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 sẽ mạnh vượt trội khi được trang bị pháo tự động cỡ 57 mm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ