NÓNG 247 | Hà Nội đề cao trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự quan tâm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh