Loại bỏ thuốc lá khỏi học đường là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội.

Cho một học đường không khói thuốc

GD&TĐ - Học sinh đang đối diện với nhiều cám dỗ sử dụng thuốc lá. Thế nhưng việc kiểm soát từ gia đình, nhà trường, xã hội còn hạn chế.