Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng
Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóngBàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng11

Bàn giao loạt máy bay Yak-130 mới giữa tình hình nóng

GD&TĐ - Máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 tiếp tục được sản xuất để cung cấp cho Không quân Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cung vẫn chưa đủ cầu

GD&TĐ - Thực tế, việc phát triển nhà ở xã hội đang gặp phải nhiều rào cản dẫn đến việc khó thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư...
Quy trình chiết tách các sản phẩm astaxanthin từ đầu tôm làm thức ăn cho cá koi và tôm thẻ chân trắng.

Thức ăn cho cá koi từ vỏ đầu tôm

GD&TĐ - Chế phẩm chứa astaxanthin, protein từ vỏ đầu tôm bổ sung vào thức ăn cho cá koi và tôm thẻ chân trắng, thay thế sản phẩm nhập khẩu.