rssheader

28/02/2021

“Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Việt Hoa - 18/05/2019, 16:19 GMT+07 | Trẻ
Toàn cảnh Hội thảo Toàn cảnh Hội thảo

Đây là một trong ba hội thảo chuyên đề, hướng tới Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, sẽ diễn ra vào ngày mai, đúng ngày sinh nhật Bác Hồ.

Bí thư TW Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu khai mạc  

Phát biểu khai mạc, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TW Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Nhìn chung, thế hế trẻ Việt Nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn. Phần lớn thanh thiếu niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, dám nghĩ, dám làm, tự tin, lạc quan, năng động, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đổi mới. Vì thế, đã góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nhân nghĩa, theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo nên môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nhân nghĩa, tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa dời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị thế lực thù địch lôi kéo, kích động, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta…vv.

Đoàn thanh niên tham dự 

Hội thảo nhận được gần 400 tài liệu nghiên cứu khoa học với số lượng khoảng 2.000 trang.

Tại phiên chuyên đề, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung cốt lõi: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung chính của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước theo Di chúc của Người; Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng và đoàn kết tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên và nhi đồng, xây dựng thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu long yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam; Những bài học thực tiễn và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho tuổi trẻ Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm