Trần học phí trường công CLC Hà Nội

Trần học phí trường công CLC Hà Nội

(GD&TĐ)  - HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết được áp dụng trong 2 năm học 2013-2014 và  2014-2015, sau đó sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Theo đó, mức trần học phí đối với trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội trong năm học 2013-2014 được quy định là 2.900.000 đồng, trường THCS và PTTH là 3.000.000 đồng.

Năm học 2014-2015, mức trần học phí tăng lên, cụ thể, với trường mầm non, tiểu học: 3.200.000 đồng, trường THCS và PTTH: 3.400.000 đồng.

Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chủ trương, mức thu, nội dung thu, chi trên cơ sở thu đủ bù chi có tích lũy một phần để tăng thu nhập cho cán bộ, giáo viên và người lao động tham gia dịch vụ. Toàn bộ số tiền thu học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được gửi vào Kho bạc Nhà nước.

Đối với thu từ các hoạt động dịch vụ giáo dục chất lượng cao được thực hiện theo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có 18 trường công lập theo mô hình dịch vụ chất lượng cao, trong đó, 13 trường chất lượng cao toàn phần và 5 trường chất lượng cao từng phần.

Lập Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ