Phát động Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2019

GD&TĐ - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
Trao Giải thưởng báo chí về công tác Đoàn năm 2018.
Trao Giải thưởng báo chí về công tác Đoàn năm 2018.

Tác phẩm báo chí dự thi ở 1 trong 3 thể loại: Ảnh báo chí; phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh những vấn đề hoạt động Đoàn như: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các mô hình mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa: công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên;

Thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; vai trò của Đoàn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”,...

Trong công tác xây dựng Đoàn: Trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng cơ sở đoàn, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn; việc thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn (chủ trương 1+2, 1+1, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”);

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù;...

Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” (từ 01/6/2018 đến nay), năm 2019 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”: các giá trị mới của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”. Các đề tài khác viết về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban tổ chức sẽ trao Giải thưởng cho mỗi thể loại, bao gồm: 01 Giải Nhất, mỗi giải trị giá: 15.000.000 đồng; 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng; 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng; Một số Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

Ban tổ chức giải thưởng sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 8/3 đến hết ngày 15/5/2019.

Các tác phẩm dự thi gửi về 1 trong 2 địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc website chính thức của Giải thưởng (www.mauaoxanh.vn).

(Trường hợp gửi qua (www.mauaoxanh.vn), các tác giả, nhóm tác giả cần: Bản scan xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng kèm theo bản scan trang của tác phẩm gửi trên hệ thống website của Giải thưởng (đối với báo in); gửi file hoặc đường link bài viết trên hệ thống website của Giải thưởng (đối với ảnh báo chí, báo điện tử).

Lễ trao Giải thưởng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2019).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Món chi chi của ngoại

GD&TĐ - Cốc nước chi chi của ngoại có vị ngòn ngọt nơi cuống họng, thơm thơm ngay đầu mũi làm con mê mẩn từ lúc lên ba, lên bốn.