Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công
Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn côngNhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công

Nhận định khu vực đầu tiên chiến đấu cơ F-16 tấn công

GD&TĐ - Các chiến đấu cơ F-16 được chuyển đến Kiev được nhận định sẽ tấn công khu vực Kharkov đầu tiên, nơi lực lượng Nga hiện đang nắm giữ ưu thế trên không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ