Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Nâng cao quyền năng Phụ nữ tại nơi làm việc

Ngọc Trang - 28/08/2019, 19:33 GMT+7 | Trẻ
Sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, tài chính và xã hội là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Ảnh diễn đàn năm 2018.Sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, tài chính và xã hội là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Ảnh diễn đàn năm 2018.

Đây là diễn đàn đa phương thường niên tại Việt Nam giúp kết nối tri thức, nhiệt huyết, nguồn lực và năng lượng của các bên quan tâm, gồm cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và khối tư nhân.

Các tư tưởng, giải pháp, sáng kiến được chia sẻ và thảo luận, từ đó cảm hứng hành động và năng lượng tích cực được lan tỏa góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng của xã hội Việt Nam một cách hiệu quả.

Chủ đề chính của Diễn đàn đa phương thường niên 2019 là: “Nâng cao quyền năng của Phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể đóng góp bài vở, công trình nghiên cứu, báo cáo, ý tưởng có liên quan tới chủ đề chính và các nội dung thảo luận tới Hội đồng chuyên môn của Diễn đàn. Các đóng góp được Hội đồng chuyên môn xác nhận là phù hợp nhất với Chủ đề sẽ được mời trình bày tại Diễn đàn hoặc sau Diễn đàn, kèm theo khoản thù lao cho Diễn giả.

Các nội dung bao gồm: Thách thức, cơ hội và giải pháp cho nâng cao quyền năng lao động nữ trong CMCN 4.0; Môi trường làm việc tôn trọng; Lãnh đạo nữ trong CMCN 4.0; Vai trò và tiếng nói của lao động nữ trong CMCN 4.0

Theo đó, các cá nhân có thể gửi những công trình nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu, bài viết; Bài học kinh nghiệm, thực hành tốt, điển hình tốt; Ý tưởng, sáng kiến mới; Tham luận/trình bày tại Diễn đàn (kèm theo bài trình bày)

Yêu cầu đối với các đóng góp:Tóm tắt nội dung không quá 300 từ, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; Định dạng tài liệu: Văn bản (*.doc, *.ppt, *.pdf) hoặc sản phẩm đa phương tiện (ảnh, video)

Ghi rõ nội dung tham gia, bản quyền, tác giả/ đồng tác giả và thông tin liên hệ.

Thời hạn đăng ký thông tin tóm tắt: 10/9/2019; Thông báo chấp thuận: 15/9/2019; Thời hạn gửi bản đóng góp hoàn chỉnh: 30/9/2019.

Nội dung đóng góp gửi về Phòng Quan hệ Lao động (Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Email: nguyenvinhquang1309@gmail.com; Số điện thoại: 0903217898.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm