Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Khơi dậy thế hệ trẻ nói “không” với thuốc lá

Hải Bình - 26/04/2019, 11:40 GMT+7 | Trẻ
Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Tổng biên tập Thường trực, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đồng chủ trì tọa đàm.Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Tổng biên tập Thường trực, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đồng chủ trì tọa đàm.

Theo TS. Nguyễn Công Dũng - Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, đặc biệt là sự ra đời của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012.

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá của Việt Nam đã nội luật hóa các nội dung mà Công ước đề cập nhằm giảm tỷ lệ sử dụng và tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay một số điểm của Công ước chưa được thực hiện triệt để và khó đạt được những mục tiêu đã cam kết, đặc biệt là mục tiêu không để ngành công nghiệp thuốc lá can thiệp vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật về kiểm soát thuốc lá và chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân có liên quan đến thuốc lá…

Vì vậy, tọa đàm khoa học “Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá” mong muốn tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, ý thức trong việc chấp hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và thực hiện các mục tiêu Việt Nam đã cam kết khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC).

Tại tọa đàm, bức tranh thực trạng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường được nêu rõ. Thuốc lá hiện đang gây ra 7,1 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó bao gồm 900.000 ca tử vong gây ra bởi các bệnh do hút thuốc lá thụ động.

Các nhà khoa học, nhà báo tham dự tọa đàm chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, xã hội, môi trường từ khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ra đời.

Trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị, giải pháp góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cả xã hội về tác hại của việc hút thuốc lá; khơi dậy thế hệ trẻ nói "không" với thuốc lá;

Tuyên truyền việc thực hiện đúng các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Công ước khung FCTC; tăng cường quản lý và phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc giám sát và xử lý các vi phạm về quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị của các công ty thuốc lá trên báo chí...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm