rssheader

28/09/2021

Động lực duy trì ổn định và nâng cao không ngừng chất lượng giáo dục

Hải Bình - 05/05/2021, 14:10 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Vấn đề không tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được đặt ra nhiều lần từ nhiều năm trước, ngay cả khi xây dựng Luật Giáo dục năm 2019. Nhìn lại quá trình giáo dục ở bậc phổ thông nước ta hiện nay, chúng ta không có kỳ thi tốt nghiệp bậc học tiểu học và trung học cơ sở. Chỉ khi kết thúc lớp 12 thì mới tổ chức kỳ thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

Do đó, kết quả của kỳ thi này rất quan trọng, được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Vì những lý do này, việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT được quy định trong Luật Giáo dục năm 2005, năm 2009 và tiếp tục được giữ nguyên trong Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 năm 2019. 

Việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết để đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Nếu thí sinh đáp ứng chuẩn đầu ra thì sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT và tỷ lệ này có thể cao tùy theo chất lượng, mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của học sinh các địa phương, các nhà trường, tương ứng với điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện giáo dục của từng vùng miền. Việc phân hóa nêu trên rất có ý nghĩa cho công tác quản lý giáo dục, tạo động lực để chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và nâng cao không ngừng (không có điểm dừng của chất lượng giáo dục). Thêm nữa, với đặc điểm văn hóa của người Việt Nam, nếu không tổ chức một kỳ thi kết thúc bậc học THPT sẽ không tạo động lực học tập tích cực, thậm chí sẽ có một bộ phận nhỏ học sinh phổ thông không học (không thi, không học). 

Với các lý do trên, việc học sinh tham gia kỳ thi cuối cùng khi kết thúc 12 năm học tập ở bậc phổ thông được tổ chức nghiêm túc, khách quan, công bằng, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả vào nhiều mục tiêu khác nhau như đã nói ở trên là cần thiết.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm