rssheader

21/06/2021

Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh

Hải Bình - 08/05/2021, 17:32 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Chính phủ, Bộ GD&ĐT cần có cơ chế, chính sách đồng bộ trong thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông vào học các cơ sở nghề nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo sự cân đối hợp lý giữa các trình độ đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động của địa phương.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong những năm qua, Bộ GD&ĐT đã quan tâm đến công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành Quyết định số 522/

QĐ-TTg ngày 14/5/2018 về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” (Đề án 522) và ban hành Kế hoạch số 1223/KH-BGD&ĐT ngày 28/12/2018 (Kế hoạch 1223) về việc triển khai thực hiện Đề án 522.

Tuy nhiên, công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học ở một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa đạt hiệu quả như mong muốn, còn nhiều bất cập trong công tác phối hợp giữa các bộ, ngành với ngành Giáo dục; giữa hệ thống giáo dục nghề nghiệp với các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD&ĐT đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 522 song hành với việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, thực hiện giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục của Chương trình GDPT 2018. Đồng thời, định hướng phân luồng học sinh ngay từ cuối giai đoạn giáo dục cơ bản (kết thúc THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT).

Tiếp tục nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tư vấn làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc Đề án 522 và Kế hoạch 1223; mặt khác nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người học giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện có nhu cầu liên thông lên giáo dục đại học.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm