rssheader

28/01/2021

Chế độ giáo viên vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

GD&TĐ - 25/12/2019, 08:27 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Ngày 8/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP “về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019.

Theo Điều 11 Nghị định này, công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định), cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định trên quy định: Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, vợ bạn đang trong thời gian nghỉ thai sản hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; do đó thời gian này, vợ bạn sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% theo quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm