Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ

Được tự chọn những môn học phụ, học không mất phí, thực hành nhiều... là những ưu điểm của nền giáo dục Mỹ qua mắt du học sinh Việt.
Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ
Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 1Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 2Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 3Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 4Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 5Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 6Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 7Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 8Du học sinh Việt kể chuyện học ở trường Mỹ ảnh 9
Theo ione/vnexpress