Cách mạng hiện hữu trên nhiều lĩnh vực.

Chọn nghề trong cách mạng công nghiệp 4.0

GD&TĐ -  Khi đổi mới sáng tạo là cụm từ phổ biến, cách mạng công nghiệp 4.0 hiện hữu trên các lĩnh vực, việc hướng nghiệp cũng phải gắn với xu thế này.