Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD
Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD
Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD
Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD
Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD
Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD
Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD
Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD
Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USDCác nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USDCác nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USDCác nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USDCác nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USDCác nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USDCác nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USDCác nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD9

Các nước châu Phi sẽ mua vũ khí Nga trị giá hơn 5,2 tỷ USD

GD&TĐ - Nga kỳ vọng sẽ xuất khẩu được lượng lớn vũ khí sang châu Phi, bất chấp các lệnh cấm vận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ