Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

87 cán bộ Đoàn và đoàn viên xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018

Ngọc Trang - 21/03/2018, 14:36 GMT+7 | Trẻ

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng các đồng chí Bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện. có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, cán bộ đoàn và đoàn viên được lựa chọn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng có những thành tích xuất sắc, có tính tiêu biểu, nêu gương...

Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu của Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay, từ 172 hồ sơ của 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 87 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018, trong đó có 64 đại biểu nam, 23 đại biểu nữ; 23 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp huyện, 56 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp cơ sở, 08 Bí thư Bí thư Chi đoàn. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 31,3 tuổi; 02 đại biểu trẻ tuổi nhất là 22 tuổi.

Trong số 87 đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017, có 14 đại biểu là người dân tộc thiểu số, trong đó H'Mông (01 đồng chí); Tày (05 đồng chí); Mường (03 đồng chí); Nùng (01 đồng chí); Tà Ôi (01 đồng chí), Hoa (01 đồng chí), K’Ho (02 đồng chí), Thổ (01 đồng chí).

Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay tôn vinh 44 đồng chí là cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 14 đại biểu thuộc khu vực trường học, 09 đại biểu thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp, 15 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 5 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm