Giáo dục bốn phương

Ông bố Mỹ sợ trường công Nhật Bản

Ông bố Mỹ sợ trường công Nhật Bản

John Spiri là một ông bố đang sinh sống ở tỉnh Gifu, Nhật Bản cùng gia đình. Ông có hai cậu con trai, một đang theo học một trường công lập của Nhật Bản, một đang theo một chương trình học tại nhà có cấp bằng.