Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Chú trọng thực học, thực hành

GD&TĐ - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDMN) năm 2019. 
Đẩy mạnh truyền thông để thu hút học sinh vào GDNN.
Đẩy mạnh truyền thông để thu hút học sinh vào GDNN.

Với thông điệp “GDNN thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai”, công tác truyền thông tập trung truyền tải về vai trò, vị trí, sự cần thiết của GDNN trong cơ cấu nhân lực quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có ít nhất 4.000 bài viết

Theo đó, kế hoạch truyền thông tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GDNN trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm: Báo giấy, báo điện tử, báo hình, báo nói, mạng Internet…

Kế hoạch đặt mục tiêu có ít nhất 4.000 tin/bài viết/ảnh/phóng sự/chương trình truyền thông về GDNN trên các báo, đài, tạp chí; xây dựng và phổ biến rộng rãi ít nhất 100 sản phẩm truyền thông như sách, tờ rơi, video clip, file âm thanh, ảnh… về GDNN trên các kênh truyền thông.

Tổ chức các sự kiện truyền thông về GDNN như tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, chọn nghề, giới thiệu nghề; ngày hội GDNN; triển lãm ảnh về GDNN; ngày kỹ năng nghề trẻ thế giới; việc làm sau tốt nghiệp… Thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở GDNN trong hoạt động đào tạo, tuyển dụng và sử dụng người học GDNN.

Công tác truyền thông về GDNN được tổ chức sâu rộng, toàn diện, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung và đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, trong đó chú trọng tới các ấn phẩm, video clip… giới thiệu về nghề, quảng bá hình ảnh nghề nghiệp, GDNN; truyền thông bám sát nội dung, yêu cầu chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Luật GDNN.

Gắn đào tạo với nhu cầu thực tế

Với thông điệp “GDNN thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai”, công tác truyền thông tập trung truyền tải về vai trò, vị trí, sự cần thiết của GDNN trong cơ cấu nhân lực quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN; đào tạo chất lượng cao; gắn kết GDNN với doanh nghiệp, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đảm bảo an sinh xã hội; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế…

Tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, Tổng cục GDNN xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền bảo đảm bám sát hoạt động chuyên môn. Đưa kế hoạch tuyên truyền vào các hoạt động, sự kiện của đơn vị, chuẩn bị các tài liệu, nội dung tuyên truyền, cung cấp cho các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông; trả lời phỏng vấn, tọa đàm...; Tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. 

Tuyên truyền quảng bá hình ảnh về GDNN, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp GDNN, mô tả nghề. Tuyên truyền công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; Đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng GDNN, công tác học sinh, sinh viên...

Tuyên truyền các sự kiện như: Hội thi thiết bị tự làm toàn quốc năm 2019; Kỳ thi tay nghề thế giới; Hội diễn văn nghệ các cơ sở GDNN toàn quốc năm 2019... Tuyên truyền về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN trong việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Các mô hình, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong GDNN.

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...