rssheader

23/06/2021

Sinh viên Trường ĐH Thuỷ lợi khát khao cống hiến

Hải Minh - 06/05/2021, 10:00 GMT+07 | Trẻ
Sinh viên Trường ĐHThủy lợi tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2020 Sinh viên Trường ĐHThủy lợi tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2020

Tăng cả lượng và chất

5 năm qua, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Trường ĐH Thuỷ lợi đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng. Các chi bộ đều kết nạp được đảng viên mới theo kế hoạch hàng năm đề ra.

Trong 5 năm, Đảng bộ đã kết nạp được 426 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 362 sinh viên (chiếm tỉ lệ gần 85% tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ).

Đối tượng sinh viên được kết nạp Đảng hầu hết là những sinh viên năm cuối - năm thứ 4 hoặc thứ 5 (chiếm khoảng 85% tổng số sinh viên được kết nạp), sinh viên năm thứ hai, thứ ba được kết nạp còn hạn chế (chiếm khoảng 15% tổng số sinh viên được kết nạp).

Trong những năm gần đây, số đảng viên trẻ là sinh viên năm thứ hai, thứ ba được kết nạp vào Đảng đã có chiều hướng tăng lên. Đại bộ phận sinh viên được kết nạp là những đoàn viên ưu tú, là cán bộ đoàn, cán bộ lớp.

Theo đó, sinh viên là cán bộ đoàn, cán bộ hội, cán bộ lớp được kết nạp Đảng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số sinh viên được kết nạp (chiếm khoảng 80%). Hầu hết là những đoàn viên tích cực, có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học; tham gia thi Olympic, đi đầu trong các phong trào của lớp, của khoa, của Trường và có nhiều đóng góp trong các hoạt động phong trào như: văn nghệ, thể thao, tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện...

Trường ĐH Thuỷ lợi tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giáo dục rèn luyện, đạo đức, lối sống và sức khoẻ lành mạnh cho sinh viên

Tiếp tục giáo dục, rèn luyện sinh viên

Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới; Đảng uỷ Trường ĐH Thuỷ lợi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong sinh viên. Trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sinh viên.

Qua đó, nhằm giáo dục đoàn viên, sinh viên nhận thức đầy đủ hơn về Đảng, về công tác phát triển đảng viên mới. Từ đó hình thành động cơ phấn đấu tốt, tự nguyện và có những hành động tích cực trong học tập, sinh hoạt và công tác.

Ngoài ra, lồng ghép thực hiện “Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với triển khai thực hiện các hoạt động phong trào của đoàn; thực hiện tốt Chỉ thị của Thành ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên trong Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo và sự quan tâm của Đảng ủy đối với công tác phát triển Đảng của các chi bộ sinh viên. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo chi ủy và đoàn thanh niên trong việc phân công, giao nhiệm vụ phù hợp cho đối tượng kết nạp Đảng.

Chỉ đạo chi ủy sinh viên tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp đảng cho sinh viên, đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm với Đảng ủy.

Đặc biệt, khuyến khích chi ủy sinh viên quan tâm, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ và thử thách đối với quần chúng tích cực ngay từ đầu năm thứ nhất, để sớm kết nạp được những đoàn viên ưu tú này. Qua đó, nhằm phát huy vai trò của đảng viên sinh viên trong nhà trường. Bởi vì thực tế đa số sinh viên gần ra trường mới được kết nạp đảng nên việc phát huy vai trò của họ khi còn ngồi trên ghế nhà trường bị hạn chế.

Cùng với đó, tăng cường điều động lực lượng đảng viên chính thức là cán bộ giảng viên trẻ vào sinh hoạt trong chi bộ sinh viên; một mặt bổ sung lực lượng cán bộ cấp ủy khi có biến động, mặt khác tránh tình trạng quá tải khi được phân công, giúp đỡ và giới thiệu quần chúng vào Đảng.

Từ thực tế trong những năm qua chỉ ra rằng, để đạt kết quả tốt trong phát triển đảng viên thì sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy là yếu tố quan trọng và có tính chất quyết định. Vì vậy để công tác phát triển Đảng trong sinh viên tiếp tục đạt kết quả cao, trong thời gian tới Đảng ủy cần tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo và sự quan tâm hơn nữa đối với công tác phát triển Đảng của các chi bộ sinh viên.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm