rssheader

01/12/2020

Khai mạc Hội thao các cơ sở GD nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất

Anh Quang - 26/10/2018, 11:55 GMT+07 | Trẻ
Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh trao cờ lưu niệm và động viên các đoàn dự thi Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh trao cờ lưu niệm và động viên các đoàn dự thi

Phát biểu khai mạc Hội thao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Đỗ Năng Khánh nhấn mạnh: “Rèn luyện thân thể, phát triển hài hòa Đức, Kỹ, Trí, Thể, Mỹ; Thể dục - Thể thao, nâng cao thể chất, phát triển toàn diện; Học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN phát triển hài hòa Đức, Kỹ, Trí, Thể, Mỹ là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế".

Hội thao có sự tham gia của 30 đoàn với 350 vận động viên là cán bộ, nhà giáo, học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Hội thao nhằm thúc đẩy việc nêu gương rèn luyện, thông qua đó lan tỏa và thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm