rssheader

21/10/2020

HS trải nghiệm tìm hiểu các loại vũ khí chiến tranh Việt Nam

Thái Thanh - 19/04/2019, 21:08 GMT+07 | Trẻ
HS trải nghiệm tìm hiểu các loại vũ khí chiến tranh Việt Nam

Đây là buổi trải nghiệm nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, lòng yêu nước tự hào dân tộc cho các em học sinh. Lịch sử nguồn gốc, sự đóng góp của các loại vũ khí trong quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biết trân trọng và có hành động cụ thể góp phần tham gia vào việc giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc gia.

Qua đó, có thể thấy được tinh thần giải phóng dân tộc của thế hệ cha anh, các anh hùng đã từng sử dụng các loại vũ khí tại bảo tàng để tiêu diệt địch. Qua đó, học sinh có ý thức giữ gìn và phát huy tinh thần ấy đồng thời hiểu biết thêm về những loại vũ khí trong thời kỳ chiến tranh ở nước ta.

Đồng thời, qua buổi trải nghiệm các em học sinh có thể học tìm hiểm thêm kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp, đánh giá kiến thức lịch sử - văn hóa. Qua đó có thể phát triển năng lực học tập trải nghiệm sáng tạo qua các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể...

 
 
 
 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm