rssheader

13/04/2021

Bộ GD&ĐT: Khởi động cuộc thi Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan Anh - 08/04/2021, 09:43 GMT+07 | Trẻ
Cuộc thi đã thu hút gần 1,5 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cuộc thi đã thu hút gần 1,5 triệu thí sinh đăng ký dự thi.

Theo ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), tổ chức cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.  Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia, để Cuộc thi lan tỏa và thu hút các thí sinh dự thi.

Theo thể lệ, nội dung của cuộc thi gồm những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học vê tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Thí sinh cũng được tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-2020).

Để chuẩn bị cho cuộc thi, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2021 sẽ ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Soạn thảo câu hỏi thi, Ban thẩm định câu hỏi thi, Ban Giám khảo Cuộc thi; tổ chức biên soạn, thẩm định câu hỏi và đáp án; chạy thử phần mềm cuộc thi.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành công văn chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội hướng dẫn HSSV, đoàn viên, thanh niên; lưu học sinh ở nước ngoài để hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) là đơn vị thường trực Cuộc thi. Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị tham gia tuyên truyền trước, trong và sau Cuộc thi.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục chủ trì thành lập Ban Tổ chức và Bộ phận thường trực Cuộc thi của địa phương để chỉ đạo và triển khai tổ chức cho thí sinh dự thi Vòng loại, Vòng bán kết, Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi.

Ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường và cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh, học viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Chỉ đạo các nhà trường thường xuyên rà soát, xác minh thông tin thí sinh của đơn vị, phôi hợp với bộ phận kỹ thuật rà soát để loại bỏ các tài khoản ảo của thí sinh không phải của đơn vị, đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của thí sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm