rssheader

26/01/2021

Bế mạc Đại hội IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội

ND - 24/10/2019, 06:05 GMT+07 | Trẻ
Bế mạc Đại hội IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017- 2019, cho biết: Tập thể đoàn viên thanh niên đã nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của phong trào Thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển Nhà trường, đạt được những kết quả tốt đẹp. 

Đại hội đã đúc rút bài học kinh nghiệm của thành công là: Cần tiếp thu sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng, của Thành đoàn là điều kiện tiên quyết để Đoàn trường hoàn thành nhiệm vụ.

Vinh dự nhận cờ thi đua của Thành Đoàn Hà Nội

Trong công tác chỉ đạo thể hiện tính sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Trường, xác định mục tiêu, phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thể, khoa học. Tổ chức phân công hợp lý, phát huy những sáng kiến từ các Câu lạc bộ, chi đoàn, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, chi đoàn chủ động tổ chức hoạt động.

Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể

Đại hội đã thông qua cương lĩnh và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho công tác Đoàn nhiệm kỳ mới với khẩu hiện hành động là: Đoàn kết - Chủ động – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển. Đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện các mục tiêu nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục đoàn viên, sinh viên, xây dựng thế hệ Thanh niên Thủ đô thời đại mới.

Cũng nhân dịp này các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn nhiệm kỳ vừa qua đã được nhận cờ thi đua và bằng khen của các cấp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm