Thái Bình: 2.486 giáo viên dạy lớp 1 hoàn thành bồi dưỡng chương trình mới

GD&TĐ - Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Thái Bình cho biết, 2.486 giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 1 năm học 2020-2021 của Thái Bình đã hoàn thành bồi dưỡng nội dung hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên hệ thống trực tuyến LMS của Bộ GD&ĐT.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Chia sẻ kế hoạch thời gian tới, theo bà Trần Thị Bích Vân, Thái Bình sẽ tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đại trà mô đun 1 và mô đun 2, hoàn thành trước 31/12/2020.

Đồng thời, phối hợp với Viettel Thái Bình rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; bảo đảm tất cả giáo viên đều hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với từng cấp học.

Thái Bình cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên bảo đảm đồng bộ, đồng tốc với lộ trình triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo kế hoạch/lộ trình của Bộ GD&ĐT.

Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn được chỉ đạo chọn cử giáo viên phù hợp, thích ứng tốt với đổi mới chương trình để dạy các lớp theo lộ trình; trong đó đặc biệt chú trọng các lớp đầu cấp học. Có phương án chọn lựa, bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng giáo viên, vừa bảo đảm thực hiện chương trình mới, vừa nâng cao năng lực đội ngũ theo Chuẩn nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi công việc.

Sở GD&ĐT Thái Bình phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan, tham mưu UBND tỉnh bảo đảm chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phổ thông mới.

Các cơ quan quản lý rà soát, xây dựng và thực hiện các chính sách tạo động lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Nghiên cứu, rà soát và đề xuất chế độ, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, chế độ làm việc, lương, phụ cấp và thu nhập của giáo viên.

Thực hiện tôn vinh, khen thưởng và làm tốt công tác thông tin, truyền thông tới đội ngũ giáo viên để tạo động lực và sự đồng thuận trong quá trình triển khai áp dung chương trình, sách giáo khoa mới.

“Toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT huyện, thành phố, của cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cùng nhận thức đúng, quyết tâm cao, có phương pháp phù hợp thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên bảo đản chất lượng, tiến độ” – bà Trần Thị Bích Vân cho hay.