Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Chiều 1/7, Tại TPHCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc cho các phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Báo cáo viên Phạm Ngọc Khoái (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng) trình bày về tình hình biên giới và quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới.
Báo cáo viên Phạm Ngọc Khoái (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng) trình bày về tình hình biên giới và quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; dựa vào dân, lấy dân làm gốc “mỗi người dân là một cột mốc biên giới”.

Để triển khai nội dung trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Trên cơ sở việc thực hiện Quyết định 1191, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ BTTTT ngày 11/9/2020 ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể của Quyết định này.

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,…đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc TPHCM và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nghe các báo cáo viên đến từ Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) và Bộ Tư lệnh đội Biên phòng trình bày các chuyên đề: Chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia và thành quả xác lập biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia cho đến nay; Tình hình biên giới và quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia.

Trong đó các báo cáo viên đã tập trung thông tin về chính sách pháp luật của Việt Nam về phân giới căm mốc; về phát triển biên giới trên tinh thần hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; về giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nằm nâng cao ý thức quốc gia và trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới. Tình hình thực hiện pháp luật tại các tỉnh có đường biên giới trong thời gian qua, tình phân giới, căm mốc tại các tỉnh có biên giới,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ