Quan tâm hỗ trợ, tư vấn tâm lý, giúp học sinh, sinh viên yên tâm học tập

GD&TĐ - Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19, đảm bảo tổ chức dạy học an toàn, chất lượng vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với mục tiêu bảo đảm tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng an toàn với dịch Covid-19, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, củng cố và duy trì chất lượng giáo dục và đào tạo, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19

Xây dựng các phương án tổ chức chăm sóc, dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19 để hoạt động giáo dục, đào tạo được thực hiện liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ động, linh hoạt chuyển đổi, áp dụng các hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến, trên truyền hình hoặc kết hợp các hình thức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh tại địa phương.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về ý nghĩa, vai trò của tư vấn tâm lý học đường trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài. Phát huy vai trò của cha mẹ học sinh trong việc giám sát, đồng hành tư vấn và hỗ trợ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên giúp các em sẵn sàng tâm lý cho việc chuyển đổi giữa các hình thức học trực tiếp, trực tuyến, trên truyền hình hoặc kết hợp; quan tâm tới từng đối tượng học sinh, sinh viên để phòng tránh khủng hoảng tâm lý do tác động của dịch Covid, nhất là các đối tượng học sinh, sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn và chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19.

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và cộng tác viên phụ trách tư vấn tâm lý trong nhà trường; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học, đặc biệt trong điều kiện dạy học trực tuyến.

Tăng cường phối hợp với các chuyên gia, các trung tâm tư vấn tâm lý trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống các bệnh về học đường khi tham gia học tập trực tuyến, học trên truyền hình; đánh giá tác động và đề ra các giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tâm lý của học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT ban hành kế hoạch tổ chức dạy học an toàn thích ứng với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương và Kế hoạch phối hợp liên ngành Y tế - Giáo dục và các ban, ngành liên quan khác tại địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trường, trong đó cần chi tiết về mục tiêu cần đạt, về tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, phương án tổ chức dạy học linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm mục tiêu giáo dục.