Phát động Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm"

Phát động Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm"

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư TƯ Đoàn đã chính thức phát động Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm".

Cuộc vận động tập trung vào 3 nội dung: tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức thực hành tiết kiệm trong thanh thiếu nhi; khuyến khích sự tham gia chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và thanh thiếu nhi trong các hoạt động xung kích vì an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11 của Chính phủ; khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước với tư cách là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Ký cam kết thực hiện Cuộc vận động
Ký cam kết thực hiện Cuộc vận động

Tập trung thực hiện cao điểm từ nay đến hết năm 2012, 3 nội dung tiết kiệm đã được cụ thể hoá một cách chi tiết. Trong tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm chi tiêu công được triển khai trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và các đơn vị hành chính, sự nghiệp; tiết kiệm chi tiêu, giảm chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp; thực hành chi tiêu tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thu nhập, thực hành cưới văn minh- tiết kiệm, hạn chế mua sắm các sản phẩm đắt tiền, xa xỉ, ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng Việt Nam.

Về giải pháp, cơ quan chuyên trách của Đoàn thực hiện tiết giảm chi tiêu công, các chi đoàn, chi hội, chi đội, câu lạc bộ hướng dẫn và tổ chức cho thanh thiếu nhi thực hành tiết kiệm; Hội Doanh nhân trẻ các cấp vận động các doanh nghiệp thực hiện tiết giảm chi tiêu, giảm chi phí sản xuất.

Dùng thời gian rảnh tham gia hoạt động có ích là một nội dung của “tiết kiệm thời gian”
Dùng thời gian rảnh tham gia hoạt động có ích là một nội dung của “tiết kiệm thời gian”

Đối với tiết kiệm năng lượng, đề cao việc tiết kiệm điện, nước, nguyên- nhiên- vật liệu trong sinh hoạt của đoàn viên, thanh niên và trong sản xuất của các doanh nghiệp. Về nội dung này, các cơ quan chuyên trách của Đoàn, Đoàn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp tham mưu kế hoạch, xác định chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể, vận động chủ doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện. Ở các thành phố lớn, Đoàn vận động học sinh, sinh viên xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, phát động đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan không sử dụng điều hoà một vài giờ trong ngày hoặc đặt nhiệt độ từ 25ºC trở lên.

Tiết kiệm thời gian được triển khai ở việc tiết kiệm thời gian hội họp, thời gian thực hiện công việc, thời gian sản xuất kinh doanh. Theo đó, các cơ quan của Đoàn đổi mới phương pháp công tác, hội họp gắn với nâng cao chất lượng công việc. Đoàn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp phát động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đổi mới lề lối làm việc, dùng thời gian rảnh để học tập và tham gia hoạt động có ích; Đoàn trong các doanh nghiệp phát động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nội quy và kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn cần triển khai Cuộc vận động sáng tạo, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tích cực tuyên truyền để giới trẻ thay đổi hành vi hướng tới thực hành tiết kiệm. Trong quá trình triển khai, không thực hiện một cách hình thức.

Sau Lễ phát động, cuộc tọa đàm "Giải pháp thực hành tiết kiệm trong thanh thiếu nhi" đã diễn ra với nhiều ý kiến từ các đơn vị.

Theo cpv