Ngành Hán Nôm: Chương trình phải học

GD&TĐ - Thí sinh Lê Thị Thu Huyền (Hà Nội) hỏi về chương trình và ngoại ngữ khi học ngành Hán Nôm.  
Ngành Hán Nôm: Chương trình phải học

Th.S Lê Phương Duy - Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trả lời:

Ngành Hán Nôm của Trường Đại học KHXH&NV đào tạo những người làm công tác có liên quan đến Hán Nôm trong tương lai, trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận và xử lý văn bản Hán Nôm cả ở phương diện văn bản học cũng như minh giải và khai thác văn bản Hán Nôm.

Rộng ra nữa là những vấn đề cổ học và văn hóa truyền thống, “làm cây cầu nối truyền thống với hiện đại”.

Chương trình đào tạo của ngành Hán Nôm gồm năm khối kiến thức: Kiến thức chung; kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức ngữ văn cơ bản (văn học, ngôn ngữ học, Hán Nôm cơ sở…); kiến thức Hán Nôm; kiến thức văn hóa truyền thống.

Trong đó, kiến thức Hán Nôm là kiến thức ngành, bao gồm Hán văn Trung Quốc (kinh điển Nho gia, thi văn cổ), Hán văn Việt Nam (theo lịch đại), chữ Nôm và văn bản Nôm; lý thuyết, nghiệp vụ chuyên môn (ngữ pháp Hán văn cổ, văn bản học, văn tự học Hán Nôm).

Các môn học cụ thể trong chương trình đào tạo em có thể tham khảo trực tiếp trên trang web của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. http://tuyensinh.ussh.edu.vn/program/han-nom

Ngoại ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Hán Nôm là tiếng Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể giao tiếp thông dụng và đọc các tài liệu chuyên môn cơ bản bằng Trung văn.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện mà sinh viên có thể học thêm chương trình đào tạo bằng kép ngành Tiếng Trung của Trường ĐH Ngoại ngữ để mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Ảnh minh họa ITN.

Chim họa mi vẫn hót

GD&TĐ - Nó chạy thục mạng từ trong ngõ ra. Cái xe máy vừa lao đánh vèo qua trước mặt, xém chút nữa người nó chẳng còn nguyên vẹn.