Lào Cai: Hướng tới phủ sóng di động cho 100% trường, điểm trường

GD&TĐ - Căn cứ Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 987 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Chương trình "Sóng và máy tính cho em" là điểm tựa để HS nghèo có cơ hội được học tập.
Chương trình "Sóng và máy tính cho em" là điểm tựa để HS nghèo có cơ hội được học tập.

Trước hết về đảm bảo việc phủ sóng di động: Sẽ phát triển hạ tầng mở rộng vùng phủ sóng, đảm bảo cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng di động cho 100% trường, điểm trường, trung tâm thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2021, phủ sóng đối với 10 điểm chưa kết nối Internet di động theo danh sách rà soát của Bộ TT&TT.

Việc hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập đặt ra mục tiêu giai đoạn 1, năm 2021 dự kiến huy động kinh phí hỗ trợ tối thiểu 5 tỷ đồng trang bị cho các trường, điểm trường và học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa phương có hạ tầng Internet băng rộng di động đến hộ gia đình, đang triển khai học trực tuyến.

Giai đoạn 2, từ năm 2022-2023 sẽ tiếp tục phát động Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, góp phần trang bị cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai các phương án dạy và học của ngành giáo dục.

Lào Cai: Hướng tới phủ sóng di động cho 100% trường, điểm trường ảnh 1
Huy động nguồn lực từ xã hội để hỗ trợ HS có phương tiện học tập

Hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập giai đoạn 1 trong năm 2021 đặt ra mục tiêu huy động kinh phí hỗ trợ tối thiểu 5 tỷ đồng trang bị cho các trường, điểm trường và học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa phương có hạ tầng Internet băng rộng di động đến hộ gia đình, đang triển khai học trực tuyến.

Giai đoạn 2, từ năm 2022-2023: Tiếp tục phát động Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, góp phần trang bị cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai các phương án dạy và học của ngành giáo dục...

Các đơn thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em’ tỉnh Lào Cai gồm: Sở GD&ĐT; Sở TT&TT; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp, Các doanh nghiệp viễn thông…

Yêu cầu chung của Chương trình là tổ chức thiết thực, kịp thời, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Huy động nguồn lực tổng thể của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ học sinh trong toàn tỉnh nhằm đảm bảo điều kiện học tập, thúc đẩy phát triển xã hội số một cách thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Thực hiện một số mô hình hỗ trợ điểm, từ đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không hoàn thành chương trình học tập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…