Lào Cai đặt mục tiêu có 66,1% trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022

GD&TĐ - UBND tỉnh Lào Cai đã lên kế hoạch thực hiện Đề án số 06 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2022 - lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Nhiều giải pháp thực hiện đã được lựa chọn và đặt ra để đưa những chỉ tiêu quan trọng về đích.
100% CBQL, GV Lào Cai được bồi dưỡng thực hiện CT GDPT mới trong năm 2022.
100% CBQL, GV Lào Cai được bồi dưỡng thực hiện CT GDPT mới trong năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai đặt ra một số chỉ tiêu chính phấn đấu trong năm 2022 như: Có ít nhất 32% trẻ nhà trẻ, 98% trẻ mẫu giáo được huy động ra lớp, trong đó riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,9%.

Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%, trẻ từ 6-14 tuổi đạt 99,7%; 80% học sinh tốt nghiệp THCS học lên THPT, TCCN và học nghề, trong đó có ít nhất 70% học lên THPT;

Duy trì, củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở 100% xã, phường, thị trấn; tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS từng xã đạt từ 90% trở lên.

Xây dựng, công nhận mới ít nhất 8 trường đat chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 398/602 trường, đạt 66,1%. Đẩy mạnh triển khai thí điểm xây dựng trường chất lượng cao ở thành phố Lào Cai và đẩy mạnh triển khai trường quốc tế.

Duy trì 100% xã có trung tâm học tập cộng đồng; từ 70,5% trở lên người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia giáo dục hòa nhập ở các cấp học.

Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho ít nhất 1.170 người, nâng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 lên 95%.

Tỷ lệ trẻ mẫu giáo được làm quen với ngoại ngữ, tin học đạt từ 35% trở lên; tỷ lệ học sinh phổ thông từ lớp 3 trở lên được học ngoại ngữ, tin học đạt từ 95% trở lên.

Từ 85% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên; từ 85% cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có trình độ đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

100% cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tiếp tục nâng tỷ lệ nhà giáo là nòng cốt về chuyên môn nghiệp vụ và tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại các Thông tư của Bộ GD&ĐT;

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ, giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tăng số trường phổ thông dạy tiếng Anh 10 năm; tăng tỷ lệ học sinh học ngoại ngữ trung bình toàn tỉnh đạt 80% trở lên;

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho  250 giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho 250 cán bộ quản lý giáo dục ở trong nước.

Đi liền với các mục tiêu giáo dục quan trọng, là 7 giải pháp thực hiện đề ra để hoàn thành trong năm 2022.

Trước hết sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo;

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao vai trò tham mưu của ngành GD&ĐT; Nâng cao chất lượng CBQL, giáo viên;

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng các cơ chế chính sách; Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế;

Xây dựng và nhân rộng các mô hình giáo dục đặc thù để nâng cao chất lượng giáo dục.

Ảnh minh họa/INT

Có truy được đến cùng?

GD&TĐ - Hết chuyện lừa học sinh cấp cứu, giờ đến thông báo nợ tiền hàng. Không biết bọn ma cô sẽ chuyển sang trò gì nữa với các em 'đầu xanh tuổi trẻ' đây?