rssheader

20/01/2021

Quan tâm hỗ trợ học sinh bán trú có nhà xa trường học

Hải Bình - 08/10/2020, 06:27 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Hiện nay, một số học sinh ở các thôn, bản không thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nhưng khoảng cách từ nhà đến trường khoảng 20km, phải bán trú không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn được ban hành với mục đích hỗ trợ chính sách đối với học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để các em được học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các vùng này. Do đó, điều kiện để các em hưởng chính sách là phải ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến của các cử tri, thời gian tới sẽ chỉ đạo rà soát số lượng học sinh thuộc diện như cử tri nêu trên; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ xem xét, sửa đổi bổ sung một số đối tượng đặc thù để phù hợp với thực tiễn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm