Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hai học sinh góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biên giới

Lan Anh - 20/04/2019, 07:13 GMT+7 | Trẻ
Nguyễn Phó Huyền Trang, Thái Bá Minh và cô giáo hướng dẫn Trần Thị Minh Hậu trong buổi trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Lịch sử quốc giaNguyễn Phó Huyền Trang, Thái Bá Minh và cô giáo hướng dẫn Trần Thị Minh Hậu trong buổi trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nói về dự án của mình, Huyền Trang và Bá Minh cho biết: Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã khẳng định một chân lí trường tồn: “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”. Mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia (BGQG).

Lào Cai là vùng phên dậu phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng với chiều dài biên giới là 182,06 km. Việc hợp tác giữa các địa phương ở khu vực biên giới cần hướng tới phát triển bền vững trên tiêu chí hòa bình, hữa nghị, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Vì vậy việc nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền BGQG đối với nhân dân Lào Cai nói chung và HS THPT Lào Cai nói riêng có vai trò quan trọng trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên qua tìm hiểu và nghiên cứu cho thấy, các bạn HS THPT ở tỉnh Lào Cai, mặc dù đã được tìm hiểu và tuyên truyền về vấn đề bảo vệ chủ quyền BGQG nhưng vẫn còn chưa nhận thức được rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân.

Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã đề ra các giải pháp mới và thu được kết quả khả quan. Qua dự án nghiên cứu, Trang, Minh và các bạn HS Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai đã có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của HS với việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền BGQG trong tình hình mới. 

Vậy nguyên nhân do đâu và cần phải có những giải pháp nào để nâng cao nhận thức cho các bạn HS THPT trong việc bảo vệ chủ quyền BGQG. Đó chính là lý do mà hai em Trang và Minh lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao nhận thức cho HS THPT trong việc bảo vệ chủ quyền BGQG tỉnh Lào Cai”.

Cô Trần Thị Minh Hậu - giáo viên hướng dẫn đề tài của hai bạn chia sẻ: Ngoài các giờ học trên lớp, HS Trường THPT Lào Cai được tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế. Dự án của Trang và Minh ra đời từ những trải nghiệm thực tế đó. Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên làm rõ được thực trạng nhận thức của HS THPT trong bảo vệ chủ quyền BGQG tỉnh Lào Cai.

Đề tài đã phân tích được nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, đề ra và áp dụng hiệu quả các giải pháp mới, tác động trực tiếp đến nhận thức, hành vi của HS THPT trong việc bảo vệ chủ quyền BGQG tỉnh Lào Cai. Kết quả nghiên cứu chính là cơ sở khoa học để giúp các bạn HS THPT trên cả nước có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân với việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền BGQG. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm