rssheader

06/03/2021

Xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học nhằm giảm tải nội dung dạy học

Hải Bình - 23/02/2021, 13:08 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc giảm tải nội dung dạy học được Bộ GD&ĐT thực hiện trong nhiều năm qua. Năm học 2019 - 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non, phổ thông, Bộ GD&ĐT đã mời các chuyên gia, giáo viên có kinh nghiệm tiến hành rà soát, nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn địa phương trong việc tinh giản nội dung dạy học chương trình học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo nguyên tắc: 

Chỉ điều chỉnh nội dung dạy học với thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020; không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; sử dụng thời gian học sinh đi học trở lại và thời gian đầu của năm học 2020 - 2021 (nếu cần thiết) để bổ sung các nội dung kiến thức trước khi thực hiện chương trình năm học mới; tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học môn học bắt buộc; tăng cường dạy học qua Internet và trên truyền hình.

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, bắt đầu từ lớp 1. Với các lớp học còn lại, mặc dù chưa áp dụng chương trình mới nhưng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh đổi mới giáo dục là phải ứng dụng phương pháp giáo dục mới theo định hướng của Chương trình GDPT mới vào dạy học. Để đạt được mục tiêu đó, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các sở GD&ĐT tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo môn học, xây dựng kế hoạch giáo dục của các môn học nhằm giảm tải nội dung dạy học. Đồng thời, Bộ GD&ĐT tổ chức các tiểu ban nghiên cứu điều chỉnh nội dung và hướng dẫn dạy học, thực hiện từ năm học 2020 - 2021. Hướng dẫn này sẽ được sử dụng ổn định trong các năm học tiếp theo cho đến khi các lớp học thực hiện Chương trình GDPT mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm