rssheader

19/09/2021

Tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

Hải Bình - 26/01/2021, 14:25 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016 đã bỏ Dịch vụ tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật này, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; sự tham gia giám sát của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm