rssheader

28/07/2021

Rà soát chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó

Hải Bình - 30/06/2021, 14:07 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Theo đó, việc quy định khoảng cách để xét duyệt học sinh được hưởng chính sách là chưa hợp lý, vì phần lớn học sinh trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng thời phải tốn thêm chi phí cho việc đo đạc xác định khoảng cách, quản lý, thống kê…

Cử tri kiến nghị không nên quy định khoảng cách từ nhà đến trường mà xem xét cho tất cả học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đều được hưởng chính sách này nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho con em được đến trường thuận lợi, bảo đảm điều kiện học tập, nâng cao tri thức phát triển nguồn nhân lực qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT cho biết: Thời gian tới sẽ tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung cử tri kiến nghị. Đồng thời, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn cùng với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, làm căn cứ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm