rssheader

16/06/2021

Quy định phù hợp định mức giáo viên trên lớp

Hải Bình - 28/05/2021, 14:11 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định đối với bậc tiểu học là 1,5 giáo viên /1 lớp. Định mức trên chưa hợp lý đối với trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày, đặc biệt dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo tính toán của phòng GD&ĐT và các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, định mức khoảng 1,7 giáo viên/lớp mới đủ nhu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc quy định về định mức giáo viên/lớp được xác định trên cơ sở nghiên cứu, tính toán nhiệm vụ của giáo viên các cấp (trong đó có cấp tiểu học) và quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông và chế độ làm việc của giáo viên theo từng cấp học trên cơ sở thời gian làm việc 40 giờ/tuần.

Mục tiêu để bảo đảm đủ số lượng giáo viên dạy học các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học (bao gồm cả các môn học tự chọn); đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả biên chế.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT đang tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế giáo dục và y tế, phù hợp với việc triển khai đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của địa phương.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm